<<
>>

Література

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. 2. — С. 112-133.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч.

/ За ред.

A. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. 2. — С. 86-95.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. ІІ. — С. 32-40.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 206-216.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 380-386; 400-407.

6. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Навч. посіб. — К., 2001. — С. 167-185.

7. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 375-392.

8. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. Гончаренка В. Д. — К., 1997. — Т. 2. — С. 97-104.

9. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 248.

Додаткова

10. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. — К., 1993.

11. Історія України. Нове бачення: У 2 т. / За ред. В. А. Смолія. — К., 1996. — Т. 2.

12. Історія Української конституції / Упоряд. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. — К., 1997.

13. Карпенко О. Ю. Листопадова національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1918 р. // Укр. іст. журн. — 1993. — № 1.

14. Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. — К., 1992.

15. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917-1920. — К., 1997.

16. Кульчицький В., Лісна І. Виникнення Західноукраїнської Народної Республіки // Вісн. Львів. ун-ту. — Сер. юрид. — Л., 1994. — Вип. 31.

17. Кульчицький В. С. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Пробл. юрид. наук та правоохоронної практики. — К., 1994.

18. Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. — Л., 1995.

19. Настюк М. І. Створення державного апарату ЗУНР // Вісн. Львів. ун-ту. — Сер. юрид. — Л., 1994. — Вип. 31.

20. Тищик Б., Вівчаренко Ф. Західноукраїнська Народна Республіка 1918-1923 рр. — Коломия, 1994.

21. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). — К., 1998.

22. Чубатий М. Основи державного устрою Західноукраїнської Республіки. — Л., 1920.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 17. Література
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ