<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Каленський М., СтефанюкІ. Контрольно-ревізійна служба - суб'єкт дебржавного фінансового контроля підприємницької діяльності. - К.: Ін-т per. Доел. НАН України, 2001. -203 с.

2.

ЗУ від 21.12.2000 р. №2181-111 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, зі змінами// Баланс. Бібліотека бухгалтера серії “Баланс-Клуб”, 2001. - №40.

3. ПавлюкС.М. Роль вищих органів фінансового контролю у бюджетному процесі// Фінанси України. - 2000. - №11. - с. 143-145

4. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

5. Проект ЗУ “Про фінансовий контроль в Україні”

6. Що необхідно знати про “контролерів” і про перевірки// Методичний посібник Взаємовідносини платника податків з контролюючими органами серії “Баланс-Клуб”, 2003. - 96 с..

7. Указ Президента України від 23.07.98 р. №817/98 “Про деякі заходи з перегулювання а підприємницької діяльності”, зі змінами// Баланс. Бібліотека бухгалтера серії “Баланс-Клуб”, 2001. - №14. - 98 с.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::