Література

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. І. — С. 115-125.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч.

/ За ред.

А. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. І. — С. 84-99.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. І. — С. 45-53.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 58-66.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 69-75.

6. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. О. О. Шевченка. — К., 1996. — С. 33-34.

7. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред.

A. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 78-92.

8. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 29-37.

9. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 72-98.

10. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. — К., 1997. — Т. І. — С. 46-49.

11. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 41-42.

Додаткова

12. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ-ХѴІ ст. — Львів, 1996.

13. Галицько-Волинський літопис. — Львів, 1995.

14. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. — К., 1994. — 2000. — Т. 3.

15. Івановська О. П. Звичаєве право в Україні: Етнотворчий аспект: Навч. посіб. — К., 2002.

16. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. — Л., 1999.

17. Костомаров Н. И. Князь Данило Галицкий. — К., 1990.

18. Котляр Н. Ф. Даниил Галицкий. — К., 1979.

19. Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ-ХІІ вв. — К., 1985.

20. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. — К., 1998.

21. Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

22. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. — К., 1998.

23. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. — М., 1950.

24. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХШ вв. — М., 1982.

25. Софроненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ-ХІІ вв. — М., 1955.

26. Толочко П. П. Киев и киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ-ХШ вв. — К., 1980.

27. Яковлів А. Українське право // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. — К., 1993.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Література для поглибленого вивчення
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА:
 4. Література
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література
 12. Література
 13. Література
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література