<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Каленський М.М Удосконалення фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів // Фінанси України. - №5. - 2001. - с. 65-68.

2. Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку.

//Фінанси України,- 1999- №8 - с 76-83.

3. Чайка В.М. Підвищення результативності державного фінансового контролю // Фінанси України. - №5. - 2001. - с. 69.

4. Білуха М., Зайцев Л. Функції фінансово-господарського контролю й аудиту у формуванні ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 9. - с. 6-7.

5. Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку. //Фінанси України. - 1999 - №8 - с. 81-83.

6. Петров А.Ю. Государственный финансовый контроль на защите финансовых прав граждан // Финансы и бюджет: проблемы и решения. - 2000. - с. 3-7.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::